CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN KHI MUA VIINDOO EOS

Xin hãy đọc kỹ Chính sách Hoàn tiền của chúng tôi trước khi mua sản phẩm

Chúng tôi rất tự tin đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cam kết:

Hệ thống Viindoo EOS trên nền tảng điện toán đám mây (sau đây gọi tắt là "Viindoo EOS") cung cấp cho khách hàng trên website https://www.viindoo.com (sau đây gọi tắt là "website" hoặc "viindoo.com") hoạt động đúng như mô tả.

Chúng tôi cung cấp Viindoo EOS cho khách hàng phù hợp với đặc thù Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế về Quản trị Doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hết khả năng có thể để giúp khách hàng nhanh chóng làm quen và có thể ứng dụng Viindoo EOS vào doanh nghiệp mình.


           Quay lại đầu trang 

Trường hợp áp dụng hoàn tiền

Toàn bộ các gói cước, dịch vụ cung cấp trên website đều được áp dụng chính sách hoàn tiền trong vòng 14 ngày với một số hạn chế sau đây:

   • Việc hoàn tiền chỉ áp dụng đối với khách hàng mới, lần đầu mua sản phẩm/dịch vụ trên viindoo.com. Việc hoàn tiền không áp dụng đối với các trường hợp gia hạn hoặc nâng cấp.

   • Việc hoàn tiền chỉ được áp dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn thanh toán lần đầu. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sau 14 ngày sẽ không được đáp ứng.

   • Việc hoàn tiền chỉ áp dụng đối với những yêu cầu hoàn tiền được gửi đến email billing@viindoo.com

           Quay lại đầu trang 

Trường hợp không áp dụng hoàn tiền

Chúng tôi cũng không áp dụng chính sách hoàn tiền đối với các trường hợp cụ thể sau:

   • Bạn đổi ý, không muốn sử dụng Viindoo EOS sau khi mua.

   • Chúng tôi đã có bản demo và bản dùng thử 15 ngày để bạn đánh giá Viindoo EOS trước khi mua. Do đó, sau khi mua, bạn cho rằng Viindoo EOS không phải là phần mềm mà bạn cần, chúng tôi cũng sẽ không thực hiện chính sách hoàn tiền trong trường hợp này.

   • Bạn ngừng sử dụng máy tính và Internet và vì vậy không thể sử dụng Viindoo EOS.

   • Bạn không có thời gian để tìm hiểu và ứng dụng Viindoo EOS vào doanh nghiệp mình.

   • Bạn tìm thấy một giải pháp khác mà bạn cho rằng phù hợp hơn Viindoo EOS.

   • Bạn tự tùy biến hoặc thuê một bên thứ ba không phải là Pháp nhân chủ quản website dẫn đến việc Viindoo EOS của bạn có thể ngừng hoạt động hoặc hoạt động không như mong đợi.

   • Bạn cài thêm một phân hệ do bạn tự viết hoặc tải về từ đâu đó ngoài website mà có thể dẫn đến việc xung đột trong Viindoo EOS của bạn khiến hệ thống ngừng hoạt động hoặc hoạt động không như mong đợi.

           Quay lại đầu trang 

Cảnh báo!

Việc hoàn tiền chỉ được áp dụng với các yêu cầu hoàn lại tiền được gửi đến email billing@viindoo.com


Ngày sửa đổi gần nhất: 01/10/2020